pagament taxes per a l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals

Per tal d'efectuar el pagament de les taxes de les incripcions a les proves d'accés per a l'obtenció del Certificat d'Ensenyaments Elementals heu de seguir el següent prodediment:

  1.  Recollir el full d'inscripció( també el podeu descarregar aquí) i el full de pagament del banc  a la secretaria del centre dins l’hora d'atenció al públic.

 

Una vegada recollida la documentació:

  1. Efectuar el pagament de les taxes al banc.
  • Taxa General (45,07 euros)
  • Taxa família nombrosa (22,53 euros)

2.Lliurar el comprovant del pagament junt amb el full d’inscripció a la secretaria del centre.

3.Adjuntar fotocòpia del DNI i del carnet de família nombrosa. (si cal)

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94