MatrículES per al curs 2017-18

CALENDARI

a) Alumnat oficial del centre matriculats en el curs 2016/17, que es vulguin matricular en 2n, 3r i 4t d’EE, (a excepció de canvis d’instrument):

MAÓ: Del 27 de juny al 5 de juliol, de 9:30h a 13:30h (dissabte i diumenge tancat)

CIUTADELLA: Dies 27, 28 i 29 de juny i 3, 4 i 5 de juliol  de 9:30h a 13h

 

b) Alumnat oficial del centre matriculats en Ensenyaments Professionals en el curs 2016/17, que hagin aprovat totes les assignatures:

MAÓ: Del 27 de juny al 5 de juliol, de 9:30h a 13:30h (dissabte i diumenge tancat)

CIUTADELLA: Dies 27, 28 i 29 de juny i 3, 4 i 5 de juliol  de 9:30h a 13h

 

c) Alumnat que hagin aprovat proves d’accés d’Ensenyaments Professionals i li hagin sigut adjudicada plaça:

MAÓ:  Del 17 al 19 de juliol, de 9:30h a 13:30h

CIUTADELLA: Dies 17 i 18 de juliol de 9:30h a 13h i dia 19 de juliol de 9:30h a 12h

 

d) Resta d’alumnat (accés a 1r d’elemental, accés a 2n, 3r i 4t elemental, també amb canvi d’instrument, alumnat oficial d’Ensenyaments Professionals amb assignatures pendents per setembre):

MAÓ:  Dies 19 i 20  de setembre, de 9:30h a 13:30h

CIUTADELLA: Dies 19 i 20  de setembre, de 9:30h a 13h

 


DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR*

Full de matrícula (s'ha de presentar per duplicat)

2 fotos carnet. (Alumnes que cursaran 1r dels Ensenyaments Professionals i els alumnes de nou ingrés al Conservatori)

15 euros en efectiu de material escolar

* En el cas que tengui intenció de sol·licitar beca (només disponible per als alumnes dels ensenyaments professionals) han de comunicar-ho a la secretaria del centre en el moment de la matrícula.


PAGAMENT DE TAXES*

Pagament online

Els pagaments de les taxes de la matrícula es poden fer per Internet en la web de l'Agència Tributària que trobareu al següent enllaç:

https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?lang=es

 

 

(Una vegada dins, seleccionar "Conselleria d'Educació Cultura i Universitats" i després anar a “Tasas y precios públicos por la prestación de servicios docentes de los conservatorios profesionales de música y danza de las Islas Baleares”). A partir d’aquí, triareu Ensenyaments Elementals de Música o Ensenyaments Professionals de Música

.

 

Tot l’alumnat (oficials i nou ingrés) han de pagar taxa de Serveis Generals (10 € per a Ensenyaments Elementals, 11,09 € per a Ensenyaments Professionals).(Preus segons pàgina Agència Tributària)

Els alumnes de nou ingrés al Conservatori han de pagar també l’obertura d’expedient (solament alumnat de nou ingrés): 21 € per a Ensenyaments Elementals, 23,29 € per Ensenyaments Professionals. (Preus segons pàgina Agència Tributària).

 

Pagament al banc

Si preferiu pagar directament al banc, heu de recollir el full de pagament a la secretaria del centre en l'horari abans indicat.

 

* La informació dels preus i les taxes del Conservatori la podeu trobar aquí.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94