MatrículES per al curs 2019-20

CALENDARI

a) Alumnat oficial del centre matriculats en el curs 2018-19, que es vulguin matricular en 2n, 3r i 4t d’EE, (a excepció de canvis d’instrument):

MAÓ: Del 25 de juny al 5 de juliol, de 9:30h a 13:30h (dissabte i diumenge tancat)

CIUTADELLA: Dies 27 de juny i de l'1 al 5 de juliol  de 9:30h a 13h

 

b) Alumnat oficial del centre matriculats en Ensenyaments Professionals en el curs 2018-19, que hagin aprovat totes les assignatures:

MAÓ: Del 25 de juny al 5 de juliol, de 9:30h a 13:30h (dissabte i diumenge tancat)

CIUTADELLA: Dies 27 de juny i de l'1 al 5 de juliol  de 9:30h a 13h

 

c) Alumnat que hagin aprovat proves d’accés d’Ensenyaments Professionals i li hagin sigut adjudicada plaça:

MAÓ:  Del 15 al 17 de juliol, de 9:30h a 13:30h

CIUTADELLA: Dies 15 al 17 de juliol de 9:30h a 13:30h

 

d) Alumnat oficial d’Ensenyaments Professionals amb assignatures pendents per setembre:

MAÓ:  Dies 10 i 11  de setembre, de 9:30h a 13:30h

CIUTADELLA: Dies 10 i 11  de setembre, de 9:30h a 13:30h

 

e) Alumnat de nou ingrés a 2n, 3r i 4rt d'Ensenyaments Elementals:

MAÓ:  Dies 10 i 11  de setembre, de 9:30h a 13:30h

 

f) Tria instrument 1r d'Ensenyaments Elementals:

TOTS a MAÓ:  dia 12 de setembre (hora pendent de confirmar)

 

e) Matrícula alumnes de 1r d'Ensenyaments Elementals:

MAÓ:  Dia 13  de setembre, de 9:30h a 13:30h

CIUTADELLA: Dia 13 de setembre, de 9:30h a 13:30h


DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR*

Full de matrícula (s'ha de presentar per duplicat)

Autorització ús dades personals menors i majors

2 fotos carnet. (Alumnes que cursaran 1r dels Ensenyaments Professionals i els alumnes de nou ingrés al Conservatori)

15 euros en efectiu de material escolar

* En el cas que tengui intenció de sol·licitar beca (només disponible per als alumnes dels ensenyaments professionals) han de comunicar-ho a la secretaria del centre en el moment de la matrícula.


PAGAMENT DE TAXES*

Pagament online

Tot el procès de matrícula s'ha de fer telemàticament. Es fa tot a través de l'Agència tributària de les Illes Balears. D'una banda s'ha de pagar la matrícula del curs (cada alumnat haurà de pagar la quantitat corresponent al curs que cursarà). D'altra banda, tot l'alumnat ha de pagar la taxa dels Serveis Generals corresponents al ensenyaments que cursarà (10 € per als E. Elementals i 11'39 € per als E. Professionals). Per tal de fer els pagaments, heu d'anar a l'enllaç següent i seguir les instruccions que indicam a continuació de l'enllaç. Així mateix, l'alumnat que entra per primera vegada al Conservatori ha de pagar la taxa de l'obertura d'expedient (21 € per als ensenyaments elementals i 23'92 € per als ensenyaments professionals). (Podeu pagar telemàticament, o bé imprimir el document quan estigui omplert amb les dades i anar a pagar al banc. Heu de fer arribar còpia a la secretaria del centre tant si ho feis d'una manera com de l'altra)

 

ATIB: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

- Llistat d'Organismes: Conselleria d'Educació i Universitat.

- Taxes y preus públics per a la prestació de serveis docents dels conservatoris professionals de música y dansa de les Illes Balears.

- Escollir el vostre cas (en l’exempció no heu de pagar, bonificació del 50%, taxes sense exempció ni bonificació).

- A partir d’aquí, triareu els ensenyaments als quals us matriculareu:

O bé preus públics dels Ensenyaments Artístics Elementals de música (quan entreu, serà el punt: Conservatoris professionals de música)

O bé Ensenyaments artístics Professionals de música.

 

 

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94