Horaris de classes 2020 - 21

Seu Ciutadella

Els horaris aquí publicats podran sofrir modificacions per causa de matriculació, accés o altres causes de força major.

Ensenyaments Elementals

Les sol·licituds de canvi de grup només s'atendran si no es superarà la ràtio permesa a l'aula donat l'actual escenari B.

Ensenyaments Professionals (PEI)

Les assignatures de grup que no apareixen en aquest horari, podran ser impartides en horari de capvespre a determinar.

Si ets alumnat PEI de l'IES JM Quadrado i tens qualque incompatibilitat horària, escriu a capestudis@conservatoridemenorca.org

Donada la col·lisió d'hores amb l'IES Quadrado pel tema de la divisió de grups amb la semipresencialitat d'escenari B, els horaris d'història es modifiquen durant la duració de l'escenari B als dimecres.

Ensenyaments Professionals

Les sol·licituds de canvi de grup només s'atendran si no es superarà la ràtio permesa a l'aula donat l'actual escenari B.


Instrument individual assignat telefònicament. Si no ha sigut contactat, avisi al centre.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94