proves d'accés

Informació actualitzada per a l'accés al Conservatori al curs 2017-18 .


DEL 24 D'ABRIL AL 12 DE MAIG INSCRIPCIONS PER A FER LA PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS

DEL 15 AL 19 DE MAIG INSCRIPCIONS PER A LA PROVA DEL CERTIFICAT DELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS