Calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música per al curs 2017-18

MESOS D'ABRIL I MAIG

Del 24 d’abril al 12 de maig

-Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa.

-Reserva de plaça per als alumnes oficials dels conservatoris.

-Sol·licituds de reingrés i trasllats d’expedients.

Del 24 d’abril al 5 de maig

Inscripció a les proves de maduresa i aptituds excepcionals per a casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

Del 24 d’abril al 10 de maig

Realització i valoració de les proves de maduresa.

Del 15 al 19 de maig

Matrícula per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

11 de maig 10:00h: Reunió de la comissió de les proves de maduresa.

12 de maig 15:00h: Publicació de la resolució de la comissió de les proves de maduresa.

Del 15 al 17 de maig

Inscripció proves d’accés dels alumnes que han superat la prova de maduresa.

22 de maig 15:00h: Publicació provisional de les llistes d’aspirants admesos a les diferents proves d’accés.

25 de maig 15:00h: Publicació definitiva de la llista d’aspirants admesos a les diferents proves d’accés

MES DE JUNY

Del 8 al 19 juny

-Proves d’accés als ensenyaments professionals de música i dansa.

-Proves d’accés als ensenyaments elementals de música i dansa.

-Proves per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

Del 12 al 19 juny Inscripció de l’alumnat oficial del centre que sol·liciti ampliació de matrícula.

20 juny 15:00h: Publicació provisional dels resultats acadèmics del exàmens de les proves d’accés als ensenyaments elementals, professionals i certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

Del 20 al 22 juny Presentació de sol·licituds de revisió d’exàmens de les proves d’accés i proves per l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals fins les 14:00 h.

22 juny Revisió d’exàmens de les proves d’accés i certificat ensenyaments elementals a partir de les 16:30.

26 juny 14:00h: Publicació definitiva dels resultats acadèmics dels exàmens de les proves d’accés als ensenyaments elementals, professionals i certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

Del 27 de juny al 5 de juliol

Matrícula ensenyaments elementals alumnes oficials.

Matrícula ensenyaments professionals alumnes oficials amb tot el curs aprovat.

Del 26 al 28 juny

Presentació, si escau, d’al·legacions als resultats de les proves d’accés a ensenyaments elementals i professionals de música, i de les proves d’obtenció del certificats d’ensenyaments elementals de música i dansa.

29 juny Resolució d’al·legacions.

MES DE JULIOL

10 juliol 12:00h: Publicació de vacants als ensenyaments professionals de música i dansa.

10 de juliol 14:00h: Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals (alumnes de nova admissió).

Del 11 al 13 juliol

Reclamacions a l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals dels alumnes de nova admissió.

14 juliol

Resolució de reclamacions i a les 15:00h publicació definitiva de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals.

Del 17 al 19 juliol

Matrícula dels alumnes de nova admissió als ensenyaments professionals.

MES DE SETEMBRE

Del 1 al 6 setembre

Convocatòria oficial d’exàmens oficials de setembre dels ensenyaments professionals de música i dansa i proves d’ampliació de matrícula.

6 setembre

Publicació resultats dels exàmens de setembre i ampliacions de matrícula.

7 setembre

Sol·licituds de revisió d’exàmens oficials de setembre i ampliacions de matrícula fins a les 14:00h.

7  setembre De 15:00 a 17:00h: Revisió exàmens oficials setembre i ampliacions matrícula.

13 setembre

12:00h: Publicació de vacants d’ensenyaments elementals i ensenyaments professionals que no han obtingut plaça en juliol.

14:00h.: Publicació provisional de l’adjudicació de vacants (E. Professionals que no han obtingut plaça en juliol i E. Elementals).

Del 14 al 18 setembre

Reclamacions de l’adjudicació vacants (E. Professionals i E. Elementals).

18 setembre

Resolució de les reclamacions presentades a l’adjudicació de vacants.

18:00h: Publicació definitiva de l’adjudicació de vacants (E. Professionals i E. Elementals).

19 i 20  setembre

Matrícula E. Professionals i E. Elementals (alumnes de nova admissió), reingrés i trasllats d’expedient.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94

e-mail: conservatoriprofessional.menorca@educaib.eu