Calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música per al curs 2019-20

MESOS D'ABRIL I MAIG

De l'1 d'abril al 3 de maig

-Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa.

-Reserva de plaça per als alumnes oficials dels conservatoris.

-Sol·licituds de reingrés i trasllats d’expedients.

De l'1-12 d'abril

Inscripció a les proves de maduresa i aptituds excepcionals per a casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

A partir 8 d'abril

Realització i valoració de les proves de maduresa.

Del 29 d'abril al 3 de maig

Inscripció per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

2 de maig

Reunió de la comissió de les proves de maduresa.

3 de maig

Publicació de la resolució de la comissió de les proves de maduresa.

Del 6 al 7 de maig

Inscripció proves d’accés dels alumnes que han superat la prova de maduresa.

13 de maig

Publicació provisional de les llistes d’aspirants admesos a les diferents proves d’accés.

15 de maig 

Publicació definitiva de la llista d’aspirants admesos a les diferents proves d’accés

MES DE JUNY

Del 10 al 20 juny

-Proves d’accés als ensenyaments professionals de música i dansa.

-Proves d’accés als ensenyaments elementals de música i dansa.

-Proves per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

De l'11 al 19 juny

Inscripció de l’alumnat oficial del centre que sol·liciti ampliació de matrícula.

21 juny 

Publicació provisional dels resultats acadèmics del exàmens de les proves d’accés als ensenyaments elementals, professionals i certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

Del 21 al 26 juny 

Presentació de sol·licituds de revisió d’exàmens de les proves d’accés i proves per l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals fins les 14:00 h.

26 juny 

Revisió d’exàmens de les proves d’accés i certificat ensenyaments elementals a partir de les 16:30.

27 juny 

Publicació definitiva dels resultats acadèmics dels exàmens de les proves d’accés als ensenyaments elementals, professionals i certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

Del 25 de juny al 5 de juliol

Matrícula ensenyaments elementals alumnes oficials.

Matrícula ensenyaments professionals alumnes oficials amb tot el curs aprovat.

Del 27 de juny a l'1 de juliol

Presentació, si escau, d’al·legacions als resultats de les proves d’accés a ensenyaments elementals i professionals de música, i de les proves d’obtenció del certificats d’ensenyaments elementals de música i dansa.

 

MES DE JULIOL

1 de juliol

Resolució d’al·legacions.

9 juliol 12:00h: Publicació de vacants als ensenyaments professionals de música i dansa.

9 de juliol 14:00h: Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals (alumnes de nova admissió).

Del 9 a l'11 de  juliol

Reclamacions a l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals dels alumnes de nova admissió.

12 juliol

Resolució de reclamacions i a les 15:00h publicació definitiva de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals.

Del 15 al 17 de juliol

Matrícula dels alumnes de nova admissió als ensenyaments professionals de música i dansa, als ensenyaments de dansa i reingrés i trasllat d'expedients.

MES DE SETEMBRE

Del 2 al 6 setembre

Convocatòria oficial d’exàmens oficials de setembre dels ensenyaments professionals de música i dansa i proves d’ampliació de matrícula.
Publicació de resultats de les proves i revisió d’exàmens.
Els centres publicaran abans del 30 de juny el calendari dels exàmens oficials de setembre dels ensenyaments professionals de música i dansa i de les proves d’ampliació de matrícula, així com la data de revisió d’exàmens.

Del 9 al 11 de setembre

Matrícula ensenyaments professionals alumnes oficials i alumnes que han realitzat ampliació de matrícula
12 de setembre

12:00h: Publicació de vacants d’ensenyaments elementals i ensenyaments professionals per als alumnes que no han obtingut plaça en juliol.
14:00h.: Publicació provisional de l’adjudicació de vacants:
E. Elementals i E. Professionals per als alumnes que no han obtingut plaça en juliol.

Del 12 al 16 de setembre 

Reclamacions de l’adjudicació vacants (E. Professionals i E. Elementals), fins a les 14:00 h.
16 de setembre
Resolució de les reclamacions presentades a l’adjudicació de vacants.
Publicació definitiva de l’adjudicació de vacants (E. Professionals i E. Elementals).
Del 18 al 20 de setembre

Matrícula E. Professionals i E. Elementals (alumnes de nova admissió), reingrés i trasllats d’expedient.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94