Calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música per al curs 2018-19

MESOS D'ABRIL I MAIG

Del 9 al 27 d'abril

-Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa.

-Reserva de plaça per als alumnes oficials dels conservatoris.

-Sol·licituds de reingrés i trasllats d’expedients.

Del 9-18 d'abril

Inscripció a les proves de maduresa i aptituds excepcionals per a casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

Del 9-27 d'abril

Realització i valoració de les proves de maduresa.

Del 2 al 4 de maig

Matrícula per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

3 de maig

Reunió de la comissió de les proves de maduresa.

4 de maig

Publicació de la resolució de la comissió de les proves de maduresa.

Del 7 al 8 de maig

Inscripció proves d’accés dels alumnes que han superat la prova de maduresa.

15 de maig

Publicació provisional de les llistes d’aspirants admesos a les diferents proves d’accés.

18 de maig 

Publicació definitiva de la llista d’aspirants admesos a les diferents proves d’accés

MES DE JUNY

Del 7 al 19 juny

-Proves d’accés als ensenyaments professionals de música i dansa.

-Proves d’accés als ensenyaments elementals de música i dansa.

-Proves per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

Del 11 al 19 juny

Inscripció de l’alumnat oficial del centre que sol·liciti ampliació de matrícula.

20 juny 

Publicació provisional dels resultats acadèmics del exàmens de les proves d’accés als ensenyaments elementals, professionals i certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

Del 20 al 22 juny 

Presentació de sol·licituds de revisió d’exàmens de les proves d’accés i proves per l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals fins les 14:00 h.

22 juny 

Revisió d’exàmens de les proves d’accés i certificat ensenyaments elementals a partir de les 16:30.

26 juny 

Publicació definitiva dels resultats acadèmics dels exàmens de les proves d’accés als ensenyaments elementals, professionals i certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

Del 26 de juny al 4 de juliol

Matrícula ensenyaments elementals alumnes oficials.

Matrícula ensenyaments professionals alumnes oficials amb tot el curs aprovat.

Del 26 al 28 juny

Presentació, si escau, d’al·legacions als resultats de les proves d’accés a ensenyaments elementals i professionals de música, i de les proves d’obtenció del certificats d’ensenyaments elementals de música i dansa.

29 juny 

Resolució d’al·legacions.

MES DE JULIOL

9 juliol 12:00h: Publicació de vacants als ensenyaments professionals de música i dansa.

9 de juliol 14:00h: Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals (alumnes de nova admissió).

Del 9 a l'11 de  juliol

Reclamacions a l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals dels alumnes de nova admissió.

12 juliol

Resolució de reclamacions i a les 15:00h publicació definitiva de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals.

Del 13 al 16 de juliol

Matrícula dels alumnes de nova admissió als ensenyaments professionals.

MES DE SETEMBRE

Del 3 al 7 setembre

Convocatòria oficial d’exàmens oficials de setembre dels ensenyaments professionals de música i dansa i proves d’ampliació de matrícula.
Publicació de resultats de les proves i revisió d’exàmens.
Els centres publicaran abans del 30 de juny el calendari dels exàmens oficials de setembre dels ensenyaments professionals de música i dansa i
de les proves d’ampliació de matrícula, així com la data de revisió d’exàmens.

Del 10 al l'11de setembre

Matrícula ensenyaments professionals alumnes oficials i alumnes que han realitzat ampliació de matrícula
13 de setembre

12:00h: Publicació de vacants d’ensenyaments elementals i ensenyaments professionals per als alumnes que no han obtingut plaça en juliol.
14:00h.: Publicació provisional de l’adjudicació de vacants:
E. Elementals i E. Professionals per als alumnes que no han obtingut plaça en juliol.

Del 13 al 17 de setembre 

Reclamacions de l’adjudicació vacants (E. Professionals i E. Elementals), fins a les 14:00 h.
17 de setembre
Resolució de les reclamacions presentades a l’adjudicació de vacants.
Publicació definitiva de l’adjudicació de vacants (E. Professionals i E. Elementals).
Del 18 al 20 de setembre

Matrícula E. Professionals i E. Elementals (alumnes de nova admissió), reingrés i trasllats d’expedient.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94