prova instrumental per a l'accés als ensenyaments professionals

(Informació actualitzada per a l'accés al Conservatori al curs 2017-18)

Al document de cada especialitat instrumental podreu veure la prova específica a cada un dels cursos que es vulgui accedir.