estudis al conservatori

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca és l’únic centre oficial de l’illa on s’imparteixen estudis reglats de música.S’hi donen dos nivells d’ensenyament: Ensenyaments Elementals i Ensenyaments Professionals. Les edats comprenen des dels 8 als 12 anys als Ensenyaments Elementals (aproximadament) i normalment, dels 12 als 18 als Ensenyaments Professionals

Un tret diferenciat dels ensenyaments reglats de música és que la formació individual de l'instrument es complementa des dels primers anys amb la pràctica de música de conjunt, ja sigui en l'assignatura d'orquestra, cor, conjunt instrumental, música de cambra o banda que enriqueix i potencia el seu sentit de la responsabilitat.