estudis al conservatori

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca és el centre públic de Menorca on s’imparteixen estudis reglats de música. S’hi donen dos nivells d’ensenyament: Ensenyaments Elementals i Ensenyaments Professionals. Les edats solen comprendre des dels 8 als 12 anys als Ensenyaments Elementals i normalment, dels 12 als 18 als Ensenyaments Professionals.

Un tret diferenciat dels ensenyaments reglats de música és que la formació individual de l'instrument es complementa des dels primers anys amb la pràctica de música de conjunt, ja sigui en l'assignatura d'orquestra, cor, conjunt instrumental, música de cambra o banda que enriqueix i potencia el seu sentit de la responsabilitat i de treball en equip.


Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94