PROGRAMA D'ENSENYAMENTS INTEGRATS (PEI)

A partir del curs 2017-2018 s'implanta el Programa d'Ensenyaments Integrats a l'illa de Menorca en l'Ies Josep Maria Quadrado i en el  Conservatori Professional de Música de Menorca( seu de Ciutadella), a 1r i 2n curs d'ensenyaments professionals de música i en els dos primers cursos de l'Educació Secundària Obligatòria.

Què és el PEI?

És un programa de la Conselleria d'Educació i Universitats per a millorar el rendiment de l'alumnat que cursa simultàniament els Ensenyaments de Música o Dansa i l'Educació Secundària.

Objectius del PEI

Aquest Programa té com a objectiu racionalitzar els horaris dels dos règims d'ensenyament establint diferents franges horàries de tal manera que siguin el més compactes possibles i es pugui optimitzar el temps dedicat assistir a les activitats lectives

 

 

ser alumne/a pei

         REQUISITS

 • Estar matriculat/a en Ensenyaments Professionals de Música al Conservatori, Seu de Ciutadella.
 • Estar matriculat/da en l'IES Josep Maria Quadrado.
 • Una unitat PEI requereix almenys 20 alumnes per grup.
 • L'alumne/a pot estar matriculat en cursos diferents d'Eso i EP.
 • L'alumnat PEI té preferència d'amissió respecte altre alumnat en l'IES on s'implanti el PEI.

         ADMISSIÓ

 1. Sol·licitud de centre IES (20-24 de març)
 2. Sol·licitud per a participar en el PEI: 2 a 12 maig 2017 a l'IES Quadrado
 3. Per l'alumnat que vol accedir al Conservatori(EP): Sol·licitud d'admissió en conservatori PEI(proves d'accés) : 24 d'abril a 12 de maig 2017
 4. Proves d'accés al conservatori: 2a setmana de juny
 5. Si el resultat de les proves d'accés al conservatori és positiu: s'informa a l'IES i li és adjudicada plaça PEI.
 6. Si el resultat de les proves d'accés no és positiu: l'alumne/a s'escolaritza en el centre al qual hagi estat destinat en el procés d'adjudicació habitual.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94

e-mail: conservatoriprofessional.menorca@educaib.eu