PROGRAMA D'ENSENYAMENTS INTEGRATS (PEI)

A partir del curs 2017-2018 s'implanta el Programa d'Ensenyaments Integrats a l'illa de Menorca en l'Ies Josep Maria Quadrado i en el  Conservatori Professional de Música de Menorca( seu de Ciutadella), a 1r i 2n curs d'ensenyaments professionals de música i en els dos primers cursos de l'Educació Secundària Obligatòria.

Què és el PEI?

És un programa de la Conselleria d'Educació i Universitats per a millorar el rendiment de l'alumnat que cursa simultàniament els Ensenyaments de Música o Dansa i l'Educació Secundària.

Objectius del PEI

Aquest Programa té com a objectiu racionalitzar els horaris dels dos règims d'ensenyament establint diferents franges horàries de tal manera que siguin el més compactes possibles i es pugui optimitzar el temps dedicat assistir a les activitats lectives

 

 

ser alumne/a pei

         REQUISITS

 • Estar matriculat/a en Ensenyaments Professionals de Música al Conservatori, Seu de Ciutadella.
 • Estar matriculat/da en l'IES Josep Maria Quadrado.
 • Una unitat PEI requereix almenys 20 alumnes per grup.
 • L'alumne/a pot estar matriculat en cursos diferents d'Eso i EP.
 • L'alumnat PEI té preferència d'amissió respecte altre alumnat en l'IES on s'implanti el PEI.

         ADMISSIÓ

 1. Sol·licitud de centre IES (20-24 de març)
 2. Sol·licitud per a participar en el PEI: 2 a 12 maig 2017 a l'IES Quadrado
 3. Per l'alumnat que vol accedir al Conservatori(EP): Sol·licitud d'admissió en conservatori PEI(proves d'accés) : 24 d'abril a 12 de maig 2017
 4. Proves d'accés al conservatori: 2a setmana de juny
 5. Si el resultat de les proves d'accés al conservatori és positiu: s'informa a l'IES i li és adjudicada plaça PEI.
 6. Si el resultat de les proves d'accés no és positiu: l'alumne/a s'escolaritza en el centre al qual hagi estat destinat en el procés d'adjudicació habitual.