PROGRAMA D'ENSENYAMENTS INTEGRATS (PEI)

El PEI es realitza a l'illa de Menorca en l'IES Josep Maria Quadrado, l'IES Pasqual Calbó i en el Conservatori Professional de Música de Menorca a tots els cursos d'Ensenyaments Professionals de música i d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat en una unitat per a cada curs.

Què és el PEI?

És un programa de la Conselleria d'Educació i Universitats per a millorar el rendiment de l'alumnat que cursa simultàniament els Ensenyaments Professionals de Música o Dansa i l'Educació Secundària o Batxillerat.

Objectius del PEI.

Aquest Programa té com a objectiu racionalitzar els horaris dels dos règims d'ensenyament, millorar el rendiment d'aquest alumnat i optimitzar el seu temps no lectiu.

 

 

Presentació del programa

Reunions informatives PEI

Zona Maó: dimecres 24 d'abril a les 18:00h a la Biblioteca de l'IES Pasqual Calbó.

Zona Ciutadella: dimarts 23 d'abril a les 19:00h a l'aula 17 de l'IES JM Quadrado.


ser alumne/a pei

        

 

 

             REQUISITS

  • Estar matriculat/da en Ensenyaments Professionals de Música al Conservatori.
  • Estar matriculat/da en l'IES Josep Maria Quadrado o a l'IES Pasqual Calbó.
  • Una unitat PEI requereix almenys 20 alumnes per grup.
  • L'alumne/a pot estar matriculat en cursos diferents d'Eso i EP.
  • L'alumnat PEI té preferència d'amissió respecte altre alumnat en l'IES on s'implanti el PEI.

        

admissió

Informació actualitzada per accés al curs 24-25.

NOU ALUMNAT PEI

1. Alumnes matriculats als Ensenyaments Professionals el curs 2023-24:

a) Sol·licitud d'admissió l'IES PEI durant el període ordinari d'admissió.

b)Sol·licitud de participació PEI al'IES PEI desitjat del 13 al 28 de maig de 2024 (enviar arxiu descarregable cumplimentat i signat a la secretaria de l'IES PEI).

2. Qui no hagi estat alumne del conservatori PEI durant l'any 2023-24 i desitgi participar al Programa per a l'any 2024-25 haurà de presentar:

a) Sol·licitud d'admissió en el conservatori PEI segons el calendari d'admissió i matriculació del Conservatori (del 20 de març al 5 de maig).

b) Sol·licitud de participació PEI i còpia de la sol·licitud d'admissió al conservatori a l'IES PEI desitjat del 13 al 28 de maig de 2024.

L'alumnat que cursa 6è d'Educació Primària en el curs 2024-25 pot presentar una sol·licitud de plaça al centre que sigui del seu interès durant el període ordinari marcat pel procés d'admissió, tenint en compte que quedarà escolaritzat al centre d'Educació Secundària adjudicat en la fase ordinària del procés d'admissió en cas que no superi la prova d'accés o, superant-la, no obtingui plaça en el conservatori.

El Conservatori PEI, una vegada hagi matriculat a l'alumnat de nova admissió que cursa 6è d'Educació Primària i l'alumnat d'ESO i Batxillerat després de la seva admissió, haurà de comunicar-ho a l'IES PEI. Si l'alumne obté plaça al PEI, l'IES PEI, una vegada verificades les dades relatives a la matrícula en els Ensenyaments Professionals de Música o Dansa, sol·licitarà al Servei d'Escolarització el canvi de centre a l'IES PEI el 14 de juliol de 2023.

Descarga
Annex 3 Sol·licitud Ingrés PEI
Annex 3 Sol·licitud PEI.pdf
Documento Adobe Acrobat 189.9 KB

CONTINUÏTAT D'ALUMNAT PEI

1. L'alumnat PEI podrà romandre al llarg de l'Educació Secundària al Programa tret que deixi de cursar els Ensenyaments Professionals de Música en el conservatori o que ho sol·liciti de forma expressa abans de matricular-se en l'IES PEI. L'alumnat que conclogui els ensenyaments professionals de música i no hagi acabat de cursar el Batxillerat, podrà acabar el Batxillerat al Programa.

2. Qui deixi de ser alumne del conservatori PEI en el curs 2024-25 o cursos posteriors, podrà continuar escolaritzat en l'IES PEI com a alumne ordinari. Es computarà la seva plaça en la unitat PEI com a vacant PEI.

3. L'alumnat escolaritzat en unitats PEI durant l'any 2023-24 formalitzarà la matrícula en el conservatori i en l'IES en els terminis recollits en les normatives reguladores.Normativa

Descarga
Instruccions funcionament PEI
20231021_annex_1.pdf
Documento Adobe Acrobat 391.4 KB
Descarga
Calendari admissió PEI
Annex 2 calendari PEI.pdf
Documento Adobe Acrobat 170.9 KB
Descarga
Instruccions admissió PEI
Annex 4 Instruccions admissioì PEI.pdf
Documento Adobe Acrobat 227.0 KB


ADRECES d'interès

IES Pasqual Calbó i Caldés: oficina@iespasqualcalbo.cat

IES JM Quadrado: oficines@iesjmquadrado.cat


Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94