PROGRAMA D'ENSENYAMENTS INTEGRATS (PEI)

(Informació actualitzada per al curs 2019-20)

El PEI es realitza a l'illa de Menorca en l'IES Josep Maria Quadrado i en el  Conservatori Professional de Música de Menorca (seu de Ciutadella) a 1r, 2n, 3r i 4rt curs d'Ensenyaments Professionals de música i en els quatre cursos d'Educació Secundària Obligatòria en una unitat per a cada curs. A Maó, a l'IES Pasqual Calbó i el Conservatori Professional de Música de Menorca a 1r curs d'Ensenyaments Professionals i 1r curs d'ESO.

Què és el PEI?

És un programa de la Conselleria d'Educació i Universitats per a millorar el rendiment de l'alumnat que cursa simultàniament els Ensenyaments de Música o Dansa i l'Educació Secundària.

Objectius del PEI.

Aquest Programa té com a objectiu racionalitzar els horaris dels dos règims d'ensenyament establint diferents franges horàries de tal manera que siguin el més compactes possibles i es pugui optimitzar el temps dedicat assistir a les activitats lectives

 

 

ser alumne/a pei

        

 

 

             REQUISITS

  • Estar matriculat/da en Ensenyaments Professionals de Música al Conservatori.
  • Estar matriculat/da en l'IES Josep Maria Quadrado o a l'IES Pasqual Calbó.
  • Una unitat PEI requereix almenys 20 alumnes per grup.
  • L'alumne/a pot estar matriculat en cursos diferents d'Eso i EP.
  • L'alumnat PEI té preferència d'amissió respecte altre alumnat en l'IES on s'implanti el PEI.

        

admissió

NOU ALUMNAT PEI

1. Qui no hagi estat alumne del conservatori PEI durant l'any 2018-19 i desitgi participar al Programa per a l'any 2019-20 haurà de presentar:

a). Sol·licitud d'admissió en el conservatori PEI segons el calendari d'admissió i matriculació del Conservatori (de l'1 d'abril al 3 de maig a secretaria).

b). Sol·licitud de participació PEI (descarregar aquí) i còpia de la sol·licitud d'admissió pesentada al conservatori a l'IES PEI desitjat, del 13 al 17 de maig.

2. L'alumnat que cursa 6è d'Educació Primària en el 2018-19 pot presentar una sol·licitud de plaça en el centre que sigui del seu interès durant el període ordinari marcat per procés d'admissió, tenint en compte que quedarà escolaritzat al centre d'Educació Secundària en la fase ordinària del procés d'admissió en cas que no superi la prova d'accés o, superant-la, no obtingui plaça en el conservatori.

3. El Conservatori PEI, una vegada hagi matriculat a l'alumnat de nova admissió que cursa 6è d'Educació Primària i l'alumnat d'ESO i Batxillerat després de la seva admissió, haurà de comunicar-ho a l'IES PEI. Si l'alumne obté plaça al PEI, l'IES PEI, una vegada verificades les dades relatives a la matrícula en els Ensenyaments Professionals de Música, sol·licitarà al Servei d'Escolarització el canvi de centre a l'IES PEI el 19 de juliol de 2019.

CONTINUÏTAT D'ALUMNAT PEI

1. L'alumnat PEI podrà romandre al llarg de l'Educació Secundària al Programa tret que deixi de cursar els Ensenyaments Professionals de Música en el conservatori o que ho sol·liciti de forma expressa abans de matricular-se en l'IES PEI. L'alumnat que conclogui els ensenyaments professionals de música i no hagi acabat de cursar el Batxillerat, podrà acabar el Batxillerat al Programa.

2. Qui deixi de ser alumne del conservatori PEI en el curs 2019-20 o cursos posteriors, podrà continuar escolaritzat en l'IES PEI com a alumne ordinari. Es computarà la seva plaça en la unitat PEI com a vacant PEI.

3. L'alumnat escolaritzat en unitats PEI durant l'any 2018-19 formalitzarà la matrícula en el conservatori i en l'IES en els terminis recollits en les normatives reguladores.


Per a una informació més detallada, podeu consultar la normativa vigent:

Descarga
Instruccions d'admissió al PEI 2019-20.p
Documento Adobe Acrobat 4.4 MB

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94