PROGRAMA D'ENSENYAMENTS INTEGRATS (PEI)

(informació actualitzada per al curs 2018-19)

El PEI es realitza a l'illa de Menorca en l'IES Josep Maria Quadrado i en el  Conservatori Professional de Música de Menorca(seu de Ciutadella) a 1r, 2n i 3r  curs d'ensenyaments professionals de música i en els tres primers cursos de l'Educació Secundària Obligatòria amb una untat per a cada curs.

Què és el PEI?

És un programa de la Conselleria d'Educació i Universitats per a millorar el rendiment de l'alumnat que cursa simultàniament els Ensenyaments de Música o Dansa i l'Educació Secundària.

Objectius del PEI.

Aquest Programa té com a objectiu racionalitzar els horaris dels dos règims d'ensenyament establint diferents franges horàries de tal manera que siguin el més compactes possibles i es pugui optimitzar el temps dedicat assistir a les activitats lectives

 

 

ser alumne/a pei

        

 

 

             REQUISITS

  • Estar matriculat/a en Ensenyaments Professionals de Música al Conservatori, Seu de Ciutadella.
  • Estar matriculat/da en l'IES Josep Maria Quadrado.
  • Una unitat PEI requereix almenys 20 alumnes per grup.
  • L'alumne/a pot estar matriculat en cursos diferents d'Eso i EP.
  • L'alumnat PEI té preferència d'amissió respecte altre alumnat en l'IES on s'implanti el PEI.

        

admissió

NOU ALUMNAT PEI

1. Qui no hagi estat alumne del conservatori PEI durant l'any 2017-18 i desitgi participar al Programa per a l'any 2018-19 haurà de presentar:

a). Sol·licitud d'admissió en el conservatori PEI segons el calendari d'admissió i matriculació (del 9 al 27 d'Abril a la secretaria del Conservatori)

b). Sol·licitud de participació PEI(descarregar aquí) i còpia de la sol·licitud d'admissió pesentada al conservatori (del 3 al 16 de maig a l'IEs Quadrado)

2. L'alumnat que cursa 6è d'Educació Primària en el 2017-18 pot presentar una sol·licitud de plaça en el centre que sigui del seu interès durant el període ordinari marcat per procés d'admissió, tenint en compte que quedarà escolaritzat al centre d'Educació Secundària en la fase ordinària del procés d'admissió en cas que no superi la prova d'accés o, superant-la no obtingui plaça en el conservatori.

CONTINUÏTAT D'ALUMNAT PEI

1. L'alumnat PEI podrà romandre al llarg de l'Educació Secundària al Programa tret que deixi de cursar els Ensenyamnet Professionals de Música en el conservatori o que ho sol·liciti de forma expressa abans de matricular-se en l'IES PEI. L'alumnat que conclogui els ensenyaments professionals de música i no hagi acabat de cursar el Batxillerat, podrà acabar el Batxillerat al Programa.

2. Qui deixi de ser alumne del conservatori PEI en el curs 2018-19 o cursos posteriors, podrà continuar escolaritzat en l'IES PEI com a alumne ordinari. Es computarà la seva plaça en la unitat PEI com a vacant PEI.

3. L'alumnat escolaritzat en unitats PEI durant l'any 2017-18 formalitzarà la matrícula en el conservatori i en l'IES en els terminis recollits en les normatives reguladores.


Per a una informació més detallada, podeu consultar la normativa vigent:

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94