ensenyaments musicals al conservatori 

Ensenyaments Elementals: Es reparteixen en quatre cursos tant en música com en dansa i van encaminats al desenvolupament integral i progressiu de les diferents especialitats així com al domini del llenguatge musical de manera que els alumnes disposin de les eines necessàries per aprofundir en la seva posterior formació. També condueixen a l'obtenció del certificat elemental de l'especialitat corresponent a tots aquells alumnes que els superin a més de la formació necessària per a presentar-se a la prova d'accès als Ensenyaments Professionals.

 

Ensenyaments Professionals: Es reparteixen en un sol cicle de sis cursos de durada tant en música com en dansa i van encaminats a formar amb garanties els futurs professionals de la música i la dansa, fomentant als alumnes una evolució constant i de qualitat en els diversos camps del desenvolupament artístic com són la creació, la interpretació, la investigació i l'autonomia d'estudi i de treball atenent uns valors fonamentals de disciplina, autocrítica, esforç, respecte a la diversitat i convivència.


Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94