TAXES de PRESTACIÓ DE SERVEIs docents per als conservatoris professionals de música de les illes balears (curs 2022-23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula Oficial

Ordinària

F. Nombrosa i Monoparental

Categoria General

F. Nombrosa 2a

 

ENSENYAMENTS ELEMENTALS

Obertura d’expedient (alumnes nous)

21 €

10,5 €

Gratuïta*

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Obertura d’expedient (alumnes nous)

24,40€

12,20

Gratuïta*

ENSENYAMENTS ELEMENTALS

Curs Complet

208 €

105,66 €

Gratuïta*

Assignatura solta

103 €

51,5€

Gratuïta*

Ampliació Matrícula

105

52,5

Gratuïta*

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

1r i 2n Curs Complet

336,99€

168,50€

Gratuïta*

3r i 4t Curs Complet

348,63€

174,32€

Gratuïta*

5è i 6è Curs Complet

499,70€

249,85€

Gratuïta*

Assignatura Solta

104,59€

52,30€

Gratuïta*

Ampliació de Matrícula

127,82€

63,91€

Gratuïta*

PROVES D’ACCÉS AL CONSERVATORI

Proves d’Accés Ensenyaments Elementals

12 €

6 €

Gratuïta*

Proves d’Accés Ensenyaments Professionals

  46,49€ 

  23,25€

Gratuïta*

CERTIFICATS, TRASLLATS D’EXPEDIENT I SERVEIS GENERALS (ELEMENTAL)

Certificat Acadèmic Ensenyaments Elementals

 

Trasllat d'expedient

 

Serveis generals

8

 

8 €

 

10 € 

4

 

4 €

 

5 €

Gratuïta *

 

Gratuïta*

Gratuïta*

CERTIFICATS, TRASLLATS D’EXPEDIENT I SERVEIS GENERALS (PROFESSIONAL)

Certificat Acadèmic Ensenyaments Professionals

 

Trasllat d'expedient

 

Serveis generals

9,29

 

9,29€

 

11,62€

4,65

 

4,65€

 

  5,81€ 

Gratuïta*

 
Gratuïta *


Gratuïta*

TAXA D’EXPEDICIÓ DE TITOLS ACADÈMICS

Diploma corresponent Ensenyaments Elementals

9,13€

 4,57

Gratuïta*

Títol corresponent als Ensenyaments Professionals

106,51 

 53,26

Gratuïta*

 

*Exempcions: Membres de família nombrosa especial. Beneficiaris de beca o ajut oficial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen. Trasllat d'expedients entre conservatoris i centres adscrits de les Illes Balears. Bonificació del 50%: Membres de família nombrosa general. La condició s’ha d’acreditar documentalment al centre.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94