TAXES de PRESTACIÓ DE SERVEIs docents per als conservatoris professionals de música de les illes balears curs 2017-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula Oficial

Ordinària

F. Nombrosa 1a

F. Nombrosa 2a

 

ENSENYAMENTS ELEMENTALS

Obertura d’expedient

21,00 €

10,50 €

Gratuïta

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Obertura d’expedient

23,29 €

11,65

Gratuïta

ENSENYAMENTS ELEMENTALS

Curs Complet

208,00 €

104,00 €

Gratuïta

Assignatura solta

103,00 €

51,50 €

Gratuïta

Ampliació Matrícula

105,00 

52,50 

Gratuïta

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

1r i 2n Curs Complet

321,62€

160,81 €

Gratuïta

1r i 2n Assignatura Solta

99,81 €

49,91€

Gratuïta

3r i 4t Curs Complet

332,72 €

166,36€

Gratuïta

3r i 4t Assignatura Solta

99,81 €

49,91 €

Gratuïta

5è i 6è Curs Complet

476,89 €

238,45 €

Gratuïta

5è i 6è Assignatura Solta

99,81€

49.91 €

Gratuïta

Ampliació de Matrícula

122,00 €

61,00€

Gratuïta

PROVES D’ACCÉS AL CONSERVATORI

Proves d’Accés Ensenyaments Elementals

12,00 €

6,00 €

Gratuïta

Proves d’Accés Ensenyaments Professionals i Certificats d'Ensenyaments Elementals

  44,36€ 

  22,18€

Gratuïta

CERTIFICATS, TRASLLATS D’EXPEDIENT I SERVEIS GENERALS (ELEMENTAL)

Certificat Acadèmic Ensenyaments Elementals

 

Trasllat d'expedient

 

Serveis generals

8,00

 

8,00 €

 

10,00 € 

4,00 

 

4,00 €

 

5,00 €

Gratuïta

 

Gratuïta

Gratuïta

CERTIFICATS, TRASLLATS D’EXPEDIENT I SERVEIS GENERALS (PROFESSIONAL)

Certificat Acadèmic Ensenyaments Professionals

 

Trasllat d'expedient

 

Serveis generals

8,87

 

8,87€

 

11,09€

4.44

 

4,44€

 

  5,55€ 

Gratuïta

 
Gratuïta


Gratuïta

TAXA D’EXPEDICIÓ DE TITOLS ACADÈMICS

Diploma corresponent Ensenyaments Elementals

8,71€

 4,36

Gratuïta

Títol corresponent als Ensenyaments Professionals

101,64

 50,82

Gratuïta

 


Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94

e-mail: conservatoriprofessional.menorca@educaib.eu