Documents del Conservatori de menorca

Descarga
Programació General Anual Curs 2016-17.
La PGA és el doument que recull la previsió d’objectius a aconseguir i d’actuacions a realitzar que per a un curs determinat que elabora el Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca.
PGA 2016-2017 Conservatori Música Menorc
Documento Adobe Acrobat 2.2 MB

Projecte Educatiu del Centre(PEC)- pendent de renovació


documents de la matrícula

Documentació per tal de formalitzar la matrícula.

Descarga
Full matrícula
Full matrícula actualitzat.pdf
Documento Adobe Acrobat 111.9 KB
Descarga
Quota Apima
Full quota Apima curs 2016-17.pdf
Documento Adobe Acrobat 6.2 KB
Descarga
Autorització per la participació en les activitats i concerts dins i fora del centre
AUTORITZACIONS MATRICULA.pdf
Documento Adobe Acrobat 416.2 KB


instàncies

S'han de presentar a la secretaria del Conservatori

Descarga
Renúncia/ baixa de matrícula
MODEL INSTÀNCIA BAIXA_RENUNCIA MATRICULA
Documento Adobe Acrobat 308.3 KB
Descarga
Convalidació d'assignatures
Convalidació assignatures.pdf
Documento Adobe Acrobat 347.2 KB
Descarga
Dispensa
MODEL INSTÀNCIA DISPENSA.pdf
Documento Adobe Acrobat 307.8 KB
Descarga
General
MODEL INSTÀNCIA GENERAL.pdf
Documento Adobe Acrobat 297.3 KB


justificació de faltes de l'alumnat

S'ha de presentar al tutor/a de l'alumne/a

Descarga
Justificació faltes de l'alumnat
JUSTIFICACIÓ FALTES ALUMNAT web.pdf
Documento Adobe Acrobat 318.6 KB