Horari de Secretaria (només MAó)

De dilluns a divendres, ininterrompudament, de 8h a 21:30h.

 

El personal d'aministració i serveis es troba a Maó. Per a atenció a la seu de Ciutadella, consultar la secció d'atenció al públic de l'equip directiu.

horari d'atenció al públic de l'equip directiu curs 2019-20 (EN CONSTRUCCIó)

Seu de Maó

Direcció (Miguel Gonell)

Dimarts:

Dimecres:

 

Cap d'estudis (Joan Sureda)

Dilluns:

Dimecres:

 

Secretari (José Joaquín Sanjuán)

Dimarts:

Dijous:

Seu de Ciutadella

Direcció (Miguel Gonell)

Dilluns:

 

Cap d'estudis (Joan Sureda)

Dimarts:

 

Secretari (José Joaquín Sanjuán)

Dilluns:

 

Coordinació Ciutadella (Maria del Mar Vidal)

Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:


Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94