història del conservatori de menorca

 

Corria l'any 1976 quan Salvador Castelló, que aleshores presidia Joventuts Musicals de Maó, va impulsar la creació de l'Acadèmia de Música Santa Cecília amb l'objectiu de fomentar la tradició musical en el municipi. La iniciativa va comptar amb el suport dels músics menorquins Jaume Calafat, Marlen Coll, Antonia Mus i Enric Guasteví, que es van posar al capdavant de les classes de música que s'impartien a l'escola.

 

Després de l'èxit del projecte, el conseller de Cultura del moment, Andreu Murillo, va proposar al Govern balear la possibilitat que l'acadèmia de música es convertís en una extensió del Conservatori de les Illes Balears, una petició que es va consumar en 1980. Al mes de març s’obrien les portes del Conservatori en un local cedit pel bisbat de Menorca. L'extensió es va situar al mateix carrer Sant Josep fins al seu trasllat a l'actual Casa de l'Església, en la Plaça Reial. Jaume Calafat va ser el primer director i poc després agafà el relleu la pianista Marlén Coll, la qual va ocupar el càrrec des de l’any 1984 fins l’any 1997.

Ja sota l'adreça de Marlen Coll, l'escola es va establir a l'edifici que avui alberga l'Escola d'Arts i Oficis fins que, en 1989, va ocupar l'espai actual, en el Claustre del Carme.

 

Des de llavors, l’evolució del Conservatori ha estat molt gran. L’any 1997 hi havia ja 10 professors i 8 especialitats. L’any 1998 agafa el relleu de la delegació Adelaida Ponsetí, professora de flauta, continuant la tasca començada. El 1998, s’aconseguiren les especialitats de cant, viola i violoncel; l’any 1999 les de cambra, trompeta i harmonia.

 

Fins aleshores, el Conservatori de Menorca depenia del Conservatori de Balears i funcionava com a delegació. Gràcies a l’esforç dels primers professors, juntament amb tota la comunitat escolar i la sensibilitat de les institucions insulars, l’any 2000 es va independitzar i es va crear el Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca, amb un equip directiu i claustre de professors independent.

 

La primera directora del nou centre va seguir sent Adelaida Ponsetí, que va ostentar el càrrec fins el curs 2002/03. En aquests anys es van implantar els estudis de saxòfon (any 2000), oboè i percussió (2002). L’any 2003 assumeix la direcció del centre Antoni Pons Morlà, professor d’Harmonia i director de l’orquestra i en 2007 ho va fer Antoni Carrillos, professor de clarinet. L'any 2012 passà a ser-ne director Pedro Munuera, professor de guitarra, època en la que s'implantaren les especialitats de fagot i tuba (2013/14) i els ensenyaments integrats PEI fins que, l'any 2017, la professora de violí Eva Febrer n'ocupà el càrrec. Posteriorment, l'any 2019, les funcions de direcció passarien al professor de violí Miguel Gonell. Actualment, des del curs 2021/22 i previa presentació de projecte de direcció, la seva directora és Maria del Mar Vidal.

 

Actualment el Conservatori de Menorca consta de dues seus, una a Maó i una altra a Ciutadella. Entre les dues seus es disposa d’una plantilla de 39 professors que imparteixen 17 especialitats instrumentals.

 

   

 

 

 

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94