Estructura organitzativa del conservatori

El Conservatori Professional de Música de Menorca s'organitza d'acord amb els principis de participació i col·laboració dels diferents sectors de la comunitat escolar i s'orienta vers el compliment dels principis establerts en la normativa vigent de caràcter estatal i autonòmic, que preveuen el funcionament dels següents òrgans:

 

 

1.         Òrgans de govern

    1.1 Equip Directiu

       L’equip Directiu està format pel Director, Cap d’Estudis, Cap d’Estudis Adjunt i Secretari.

Director: Maria del Mar Vidal Pérez

Cap d’estudis: Joan Sureda Pastor

Secretari: Juan Antonio Peiró Albi

Cap d’estudis adjunt: Pedro Antonio Munuera Viñegla

 

    1.2 Consell Escolar

       El Consell Escolar està format per:

• La Directora

• El Cap d’Estudis

• La Cap d’Estudis Adjunt

• El Secretari

• 6 Representats del Professorat

• 2 Representants de Pares i Mares

• 2 Representants dels Alumnes

• 1 Representant del Personal d'Administració i Serveis

• 1 Representant de l’Ajuntament de Maó

• 1 Representant de l’Ajuntament de Ciutadella

     1.3 Claustre

       El Claustre està format per tot el professorat que imparteix classe al centre.

 

2.       Òrgans de coordinació docent

 

     2.1 Departaments Didàctics

El Conservatori de Menorca s’organitza en els departaments següents:

 

• Departament de Llenguatge Musical i Cant

Format pels professors de les especialitats i assignatures següents: cant, llenguatge musical, fonaments de composició, història de la música, llengües estrangeres, harmonia, agrupacions corals i instrumentals.

Cap de departament de Llenguatge: Isabel Juaneda Novella

 

• Departament de Corda

Format pels professors de les especialitats de violí, viola, violoncel, contrabaix i guitarra

Cap de departament de Corda: Álvaro Cardona Mir

 

• Departament de Piano

Format pels professors de les assignatures de piano, piano complementari i pianista acompanyant.

 Cap de departament de Piano: Constanza Aguiló de Cáceres Planas

 

• Departament de Vent i Percussió

Format pels professors de les especialitats de flauta, oboe, clarinet, fagot, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba i percussió.

Cap de departament de Vent: Antoni Carrillos Cantó

 

     2.2 Comissió de Coordinació Pedagògica

La Comissió de Coordinació Pedagògica està formada per:

• Directora (presidenta)

• Cap d'estudis i cap d'estudis adjunt

• Caps dels 4 departaments

 

     2.3 Coordinadors

Hi ha sis coordinacions:

Coordinació pedagògica: Patricia Romero Barber

Coordinació artística: Laura Sánchez Rodríguez

Coordinació TIC: Raül Teruel Ferragud

Coordinació PMT: Victor Monte Navas

Coordinació de promoció: Laura González Piles

Coordinació de salut: Pedro Antonio Munuera Viñegla

Coordinació pel benestar i la protecció de l'alumnat: Alicia Girona Calvé

 

 2.4 Tutors

 En el cas dels ensenyaments de música, el professor-tutor serà el professor d'instrument principal.

 

3.       Personal d'administració i serveis

Auxiliar Administratiu: Óscar Rotger Alzina

Ordenança:  Antònia Gomila Melià

Personal de Neteja: María de la Concepción Torres Bello

 

 

 

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94