taxes proves d'accés a ensenyaments professionals I OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D'ENSENYAMENTS ELEMENTALS

Per tal d'efectuar el pagament de les taxes de les incripcions a les proves d'accés als Ensenyaments Professionals heu de seguir el següent prodediment:

  1.  Descarregar i omplir el full d’inscripció o recollida de la documentació a la secretaria del centre dins l’horari d'atenció al públic.
  2. Omplir el full de pagament del banc a la pàgina de l’Agència Tributària de les Illes Balears

L'Agència Tributària us donarà l'opció, un cop omplertes totes les dades, de procedir al pagament telemàtic (desde casa, amb targeta, per internet) o d'imprimir el document per pagar presencialment a qualsevol oficina bancària. Si elegiu pagar presencialment, heu de:

  1.  Imprimir el document (surten tres còpies).
  2. Efectuar el pagament de les taxes al banc.
  3. Lliurar el comprovant del pagament junt amb el full d’inscripció a la secretaria del centre.
  4. Adjuntar fotocòpia del DNI i del carnet de família nombrosa. (si cal)

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94