Calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música per al curs 2020-21

JUNY

Del 8 al 30 de juny

-Inscripció telemàtica a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa.

-Reserva de plaça per als alumnes oficials dels conservatoris. Es realitzarà de forma telemàtica.

-Sol·licituds de reingrés i trasllats d’expedients.

El lliurament de la documentació que acompanyi la inscripció també es realitzarà per via telemàtica.

Del 15 al 19 de juny

Inscripció telemàtica per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

Del 8 al 19 de juny

Inscripció telemàtica a les proves de maduresa i aptituds excepcionals per a casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

Del 8 al 25 de juny

Realització i valoració de les proves de maduresa a través d'entrevistes personals amb els sol·licitants per via telemàtica.

El 26 de juny

Reunió per via telemàtica de la comissió de les proves de maduresa.

El 26 de juny

Publicació de la resolució de la comissió de les proves de maduresa.

Del 29 de juny a l'1 de juliol

Inscripció telemàtica a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa dels alumnes que han superat les proves de maduresa.

Del 29 de juny al 3 de juliol

Inscripció telemàtica de l'alumnat oficial del centre que sol·liciti ampliació de matrícula.

JULIOL

El 2

Publicació provisional de les llistes d'aspirants admesos a les diferents proves d'accés.

El 6

Publicació definitiva de les llistes d'aspirants admesos a les diferents proves d'accés.

Del 6 al 17

Matrícula telemàtica als ensenyaments elementals alumnes oficials.

Matrícula telemàtica als ensenyaments professionals alumnes oficials amb tot el curs aprovat.

SETEMBRE

De l'1 al 4

Convocatòria oficial d’exàmens oficials de setembre dels ensenyaments professionals de música i dansa i proves d’ampliació de matrícula.

Proves d'ampliació de matrícula.
Els centres publicaran abans del 30 de juliol el calendari dels exàmens oficials de setembre dels ensenyaments professionals de música i dansa i de les proves d’ampliació de matrícula.

El 7

Publicació de resultats i revisió d'exàmens.

Del 8 al 11

Matrícula telemàtica als ensenyaments professionals alumnes oficials d'exàmens de setembre i alumnes que han realitzat ampliació de matrícula
15 de setembre

Publicació de vacants d’ensenyaments  ensenyaments professionals.

Del 7 al 25

- Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i dansa.

- Proves d'accés als ensenyaments elementals de música i dansa.

- Proves per a l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals de música i dansa.

28 de setembre

Publicació provisionals dels resultats acadèmics dels exàmens de les proves d'accés als ensenyaments elementals, professionals i proves per a l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals de música i dansa.

Del 28 al 30

Presentanció de sol·licituds de revisió d'exàmens de les proves d'accés i proves per a l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals. Fins a les 14:00h de dia 30 de setembre.

OCTUBRE

L'1

Revisió d'exàmens de les proves d'accés i certificat d'ensenyaments elementals.

El 2 a les 12:00h

Publicació definitiva dels resultats acadèmics de les proves d'accés als ensenyaments elementals, professionals i proves per a l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals de música i dansa.

El 2 a les 14:00h

Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals (alumnes de nova admissió).

El 2 a les 16:00h

Publicació provisional de l'adjudicació de vacants als ensenyaments elementals de música i dansa (alumnes de nova admissió).

Del 2 al 5

Matrícula telemàtica dels alumnes de nova admissió als E. Professionals i E. Elementals i reingrés i trasllats d’expedient.

El 5

Inici de curs.

Del 2 al 6

Presentanció, si escau, d'al·legacions a l'adjudicació de vacants als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa dels alumnes de nova admissió.

El 7

Resolució d'al·legacions i publicació definitiva de l'adjudicació de vacants als ensenyaments professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de música i dansa.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94