Calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música per al curs 2024-25

Març - Maig

Del 20 de març

- Publicació de l'històric de les vacants ofertades per a cada especialitat dels Ensenyaments Elementals i Professionals dels dos darrers cursos a la web del centre.

 

Del 20 de març al 5 de maig

- Inscripció a les proves d’accés i entrega de la documentació als ensenyaments elementals i professionals de música.

- La reserva de plaça per als alumnes oficials dels conservatoris matriculats en el curs 23-24 es realitza d’ofici.

- Sol·licituds de reingrès i trasllats d’expedients.

- Inscripció per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música.

 

 

Valoració Maduresa i Aptituds Excepcionals

Del 20 al 24 de març

- Inscripció i entrega de la documentació per a la valoració de la maduresa i les aptituds excepcionals per a casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

 

Del 25 al 27 de març

- Reunió del tribunal per valorar la maduresa i les aptituds excepcionals per als casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

- Publicació provisional de la resolució del tribunal sobre la valoració de la maduresa i les aptituds excepcionals per a casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

 

Del 27 de març al 11 d'abril

- Presentació de reclamacions a la publicació provisional de la resolució del tribunal sobre la valoració de la maduresa i les aptituds excepcionals per a casos d'accés d'alumnat de menor o major edat de l'establerta a la normativa

 

12 d'abril

- Publicació definitiva de la resolució del tribunal sobre la valoració de la maduresa i les aptituds excepcionals per a casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

 

Del 12 d'abril al 5 de maig

- Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música dels aspirants aptes en la valoració de la maduresa i les aptituds excepcionals.

 

Aspirants admesos

7 de maig

- Publicació provisional de les llistes d’aspirants admesos i exclosos a les diferents proves d’accés.

 

Del 7 al 9 de maig

- Presentació de reclamacions a la publicació provisional de la llista d’aspirants admesos i exclosos a les diferents proves d’accés i de certificat elemental de música.

 

10 de maig

- Publicació definitiva de la llista d’aspirants admesos i exclosos a les diferents proves d’accés i de certificat elementals de música.

 

Juny (realització proves accés i matrícules)

Del 10 al 22 de juny

- Proves d’accés als Ensenyaments Elementals i Professionals de música.

- Proves per a l’obtenció del Certificat d’ensenyaments elementals de música.

 

Des de la finalització de la junta d'avaluació ordinària fins al 30 de juny

- Matrícula I als Ensenyaments Elementals dels alumnes oficials i als Ensenyaments Professionals dels alumnes oficials amb tot el curs aprovat.

- Inscripció de l’alumnat oficial del centre que sol·liciti ampliació de matrícula. Per aquest alumnat és condició haver realitzat la Matrícula I.

 

25 de juny

- Publicació provisional dels resultats dels exàmens de les proves d’accés als ensenyaments elementals, professionals i de les proves per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música.

 

Del 25 al 27 de juny

- Presentació de sol·licituds de revisió d’exàmens de les proves d’accés i de les proves per l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals.

 

28 de juny

- Revisió d’exàmens de les proves d’accés i de les proves per a l’obtenció del certificat ensenyaments elementals.

 

Juliol

1 de juliol

- Publicació definitiva dels resultats dels exàmens de les proves d’accés als ensenyaments elementals, professionals i de les proves per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i de dansa.

- Data límit per a la publicació del calendari dels exàmens oficials de la convocatòria extraordinària dels ensenyaments professionals de música i de les proves d’ampliació de matrícula ordinària de música, així com la data de revisió d’exàmens.

 

De l'1 al 3 de juliol fins les 14h

- Presentació, si escau, d’al·legacions als resultats de les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música, i de les proves d’obtenció del certificats d’ensenyaments elementals de música.

 

3 de juliol des de les 14h

- Resolució d’al·legacions.

 

4 de juliol

- Publicació de vacants als ensenyaments professionals de música.

- Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals de música.

 

Del 4 al 8 fins a les 14h

- Reclamació a l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals de música dels alumnes de nova admissió, reingrés i trasllats d’expedients.

 

8 de juliol a partir de les 14h

- Resolució de reclamacions.

- Publicació definitiva de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals de música.

 

Del 9 al 14 de juliol

- Matrícula II dels alumnes admesos als ensenyaments professionals de música, reingrés i trasllats d’expedients als ensenyaments professionals.

 

Abans del 31 de juliol

- Publicació provisional dels horaris del curs 2024-25.

Setembre

Del 2 al 5 de setembre

- Proves de l'avalució extraordinària oficial dels ensenyaments professionals de música.

- Proves d’ampliació de matrícula.

 

5 de setembre

- Junta de l'avaluació extraordinària.

- Publicació al GestIB dels resultats de l'avalució extraordinària de l'alumnat de música.

- Publicació al GestIB dels resultats d'ampliació de matrícula ordinària de música.

 

Del 6 al 9 de setembre

- Sol·licitud de revisió d’exàmens de l'avaluació extraordinària i d'ampliació de matrícula ordinària de música.

 

10 de setembre a partir de les 12h

- Revisió d’exàmens de l'avaluació extraordinària i d'ampliació de matrícula ordinària de música.

 

Del 10 a l'11 de setembre

- Matrícula III als ensenyaments professionals dels alumnes oficials de música que han realitzat l'avaluació extraordinària.

- Matrícula de l’alumnat que ha superat les proves d’ampliació de matrícula.

 

13 de setembre

- Publicació de vacants d’ensenyaments elementals i professionals de música.

- Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals que no han obtingut plaça al juliol.

- Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments elementals de música.

 

Del 13 al 16 de setembre

- Reclamacions de l’adjudicació de vacants (ensenyaments professionals i ensenyaments elementals).

 

17 de setembre a partir de les 14h

- Resolució de les reclamacions presentades a l’adjudicació de vacants.

- Publicació definitiva de l’adjudicació de vacants (ensenyaments professionals i ensenyaments elementals).

 

Del 18 al 19 de setembre

- Matrícula IV als ensenyaments professionals i ensenyaments elementals (alumnat de nova admissió, reingrés i trasllats d’expedient).

 

Del 20 al 23 de setembre

- Publicació de la resolució amb les vacants dels Ensenyaments Elementals i Professionals de música per a la convocatòria extraordinària de proves d'accés.

 

A partir del 23 fins finalització del primer trimestre

- Convocatòria extraordinària de proves d'accés i realització de les proves.

- Matrícula V als ensenyaments professionals i elementals.

 

Del 20 al 27 de setembre

- Assignació als alumnes dels horaris del curs 2024-25.

 

30 de setembre

- Inici del curs ensenyaments elementals i professionals de música. Els centres segons les seves necessitats poden destinar els 3 primers dies del curs per acabar d'entregar i assignar els horaris del curs 2024-25.


Normativa

Descarga
Resolucio admissio.pdf
Documento Adobe Acrobat 486.0 KB

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94