Calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música per al curs 2021-22

ABRIL - MAIG

Del 12 al 30 d'abril

-Inscripció telemàtica a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa.

-Reserva de plaça per als alumnes oficials dels conservatoris. Es realitzarà de forma telemàtica.

-Sol·licituds de reingrés i trasllats d’expedients.

El lliurament de la documentació que acompanyi la inscripció també es realitzarà per via telemàtica.

Del 12 al 23 d'abril

Inscripció telemàtica a les proves de maduresa i aptituds excepcionals per a casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

A partir del 19 d'abril

Realització i valoració de les proves de maduresa.

Del 29 d'abril al 4 de maig

Inscripció telemàtica per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i de dansa.

6 de maig

-Reunió de la comissió de les proves de maduresa.

-Publicació de la resolució de la comissió de les proves de maduresa.

Del 7 al 10 de maig

Inscripció telemàtica a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa dels alumnes que han superat les proves de maduresa.

12 de maig

Publicació provisional de les llistes d'aspirants admesos a les diferents proves d'accés.

17 de maig

Publicació definitiva de les llistes d'aspirants admesos a les diferents proves d'accés.

JUNY

Del 9 al 22

- Proves d'accés als ensenyaments elementals de música i dansa.

- Proves per a l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals de música i de dansa.

De l'11 al 22

- Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa.

Del 14 al 25

-Matrícula telemàtica als ensenyaments elementals alumnes oficials.

-Matrícula telemàtica als ensenyaments professionals alumnes oficials amb tot el curs aprovat.

Del 21 al 30

Inscripció telemàtica de l'alumnat oficial del centre que sol·liciti ampliació de matrícula.

Dia 23

Publicació provisionals dels resultats acadèmics dels exàmens de les proves d'accés als ensenyaments elementals, professionals i proves per a l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals de música i dansa.

Del 23 al 29

Presentanció telemàtica de sol·licituds de revisió d'exàmens de les proves d'accés i proves per l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals. Fins a les 14:00h de dia 29.

Dia 29

Revisió d'exàmens de les proves d'accés i proves per a l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals a partir de les 15:00h.

Dia 30

Publicació definitiva dels resultats acadèmics dels exàmens de les proves d'accés als ensenyaments elementals, professionals i proves per a l'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals de música i dansa.

JULIOL

Del 30 de juny al 2 de juliol

Presentació, si escau, d'al·legacions als resultats de les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música i de les proves d'obtenció del certificat d'ensenyaments elementals de música i de dansa.

Dia 6

Resolució d'al·legacions.

Dia 7

-12:00h: Publicació de vacants d’ensenyaments  ensenyaments professionals de música i dansa

-14:00h: Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals de música i dansa (alumnes de nova admissió, reingrés i trasllat d'expedients).

Del 7 al 9

Reclamacions  a l'adjudicació de vacants als ensenyaments professionals de música i dansa dels alumnes de nova admissió, reingrés i trasllat d'expedients.

Dia 12

Resolució de reclamacions i publicació definitiva de l'adjudicació de vacants als ensenyaments professionals de música i dansa.

Del 13 al 16

Matrícula dels alumnes de nova admissió als ensenyaments professionals de música i dansa, reingrés i trasllats d'expedients.

SETEMBRE

De l'1 al 6

Convocatòria extraordinària oficial dels ensenyaments professionals de música i dansa i proves d'ampliació de matricula. Els centres publicaran abans del 30 de juny el calendari dels exàmens oficials de setembre dels ensenyaments professionals de música i dansa i de les proves d'ampliació de matrícula, així com la data de revisió d'exàmens.

Dia 6

Publicació de resultats exàmens convocatòria extraordinària.

Del 6 al 7

Sol·licitud telemàtica de revisió d'exàmens de la convocatòria extraordinària.

Dia 10

Revisió d'exàmens de la convocatòria extraordinària.

Del 13 al 14

Matrícula ensenyaments professionals alumnes oficials i alumnes que han realitzat ampliació de matrícula.

Dia 15

Publicació de vacants d'ensenyaments elementals i professionals.

Dia 16

Publicació provisional de l'adjudicació de vacants (E. Professionals que no han obtingut plaça en juliol i E. Elementals)

Del 16 al 20

Reclamacions de l'adjudicació de vacants (E. Professionals i E. Elementals)

Dia 21

-Resolució de les reclamacions presentades a l'adjudicació de vacants.

-Publicació definitiva d l'adjudicació de vacants

(E. Professionals i E. Elementals)

Del 22 al 24

Matrícula E. Professionals i E. Elementals (alumnes de nova admissió), reingrés i trasllat d'expedient.

Del 23 de setembre a l'1 d'octubre

Assignació d'horaris curs 2021-22.

OCTUBRE

Dia 4

Inici de curs

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94