continguts proves d'accés ensenyaments professionals

Descripció general de les proves

1. Exercici instrumental. Avaluació de les aptituds tècniques i artístiques relacionades amb l'especialitat instrumental a la qual es vol accedir. L’aspirant ha d’interpretar un repertori de tres obres de lliure elecció d’estils diferents (excepte els de cant, que heu de consultar les bases de l’especialitat). Una d’elles haurà de ser interpretada de memòria. Altres parts de les proves d'instrument estan descrites en els enllaços que trobareu en la graella d'aquesta pàgina.

2. Coneixements teòrics i pràctics de la resta de les assignatures del currículum. Les proves de les assignatures dependran del curs al qual es vulgui accedir. A continuació es mostra una graella amb les assignatures de les quals s’han de fer prova, depenent dels curs al qual es vulgui accedir. Picant sobre cada assignatura trobareu un enllaç amb la seva descripció.

3. Criteris de qualificació

Per obtenir la nota final s’ha d’aplicar la mitjana ponderada sempre que hagin obtingut un 5, com a mínim, en totes les parts de la prova entre: 60% de la nota de l’exercici d’instrument i 40 % de la mitjana dels exercicis de coneixements teòrics i pràctics de la resta de les assignatures del currículum.

Especialitats vent, corda i percussió

Especialitat piano

Especialitat guitarra

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5è curs 6è curs
Instrument Instrument Instrument Instrument Instrument Instrument

Llenguatge

Musical

Llenguatge

Musical

Llenguatge

Musical

Llenguatge

Musical

Llenguatge

Musical

Llenguatge

Musical
     

Cor

Cor Cor
Música de cambra Música de cambra Música de cambra
Harmonia Harmonia Harmonia
   Història de la música  Història de la música
  Anàlisi*

Fonaments*

de la composició

 * Els alumnes que opten a la prova d'accés de sisè han de triar entre les assignatures d'Anàlisi o Fonaments de la composició.

Especialitat cant

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94