prova de certificat d'ensenyaments elementals

(Informació actualitzada durant el curs 2018-19)

5. FULL D'INSCRIPCIÓ

6. PAGAMENT DE LES TAXES (el curs 2018-19 no s'han d'abonar les taxes per aquest servei)

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94